Договір публічної оферти1. Загальні положення

1.1. Дана оферта є офіційною пропозицією Інтернет сайту «Царство чаю» (далі по тексту – «Продавець») щодо укладання Договору купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через інтернет-магазин (далі по тексту – «Договір»), і розміщення публічної оферти (пропозиції) на офіційному інтернет-сайті Продавця: https://ch.od.ua/ (далі – «інтернет-сайт»).

1.2. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцепту) укладання електронного Договору купівлі-продажу товарів вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору у строки і за цінами, які зазначені на інтернет-сайті Продавця.

2. Поняття і визначення

2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають такі значення:

* «Товар» – чай, посуд, аксесуари, упаковка, комплектуючі та супровідні предмети.

* «Інтернет-магазин» – відповідно до Закону України «Про електронну комерцію», це засіб для надання або реалізації товару, роботи чи послуги шляхом здійснення електронної угоди.

* «Продавець» – компанія, що реалізує товари, які представлені на інтернет-сайті.

* «Покупець» – фізична особа, яка уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.

* «Замовлення» – вибір окремих позицій із переліку товарів, зазначених Покупцем при розміщенні замовлення та проведенні оплати.

3. Предмет Договору

3.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця товар, а Покупець зобов'язується оплатити і прийняти товар на умовах даного Договору.

Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в інтернет-магазині, у тому числі:

- добровільний вибір Покупцем товарів в інтернет-магазині;

- самостійне оформлення Покупцем замовлення в інтернет-магазині;

- оплату Покупцем замовлення, оформленого в інтернет-магазині;

- опрацювання та доставку замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Договору.

4. Порядок оформлення замовлення

4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, який представлений на сайті інтернет-магазину і є в наявності.

4.2. Кожна позиція може бути представлена в замовленні в будь-якій кількості.

4.3. За відсутності товару на складі менеджер компанії зобов'язаний сповістити Покупця (по телефону або через електронну пошту).

4.4. За відсутності товару Покупець має право замінити його товаром аналогічної моделі, відмовитися від даного товару, анулювати замовлення.

5. Порядок оплати замовлення

Післяплата

5.1. Оплата здійснюється за фактом отримання товару у відділенні транспортної компанії за готівковий розрахунок у гривнях.

5.2. Покупець може обрати зручний спосіб безготівкової оплати.

5.3. При ненадходженні грошових коштів інтернет-магазин залишає за собою право анулювати замовлення.

6. Умови доставки замовлення

6.1. Доставка товарів, придбаних в інтернет-магазині, здійснюється до складів транспортних компаній, де і проводиться видача замовлень, крім випадків доставки кур'єром і самовивозу з магазинів «Царство чаю».

6.2. Разом із замовленням покупцеві надаються документи згідно із законодавством України.

7. Права та обов'язки сторін

7.1. Продавець має право:

- в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у разі порушення Покупцем умов цього Договору.

7.2. Покупець зобов'язаний:

- своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього Договору.

7.3. Покупець має право:

- оформити замовлення в інтернет-магазині;

- оформити електронний договір;

- вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

8. Відповідальність сторін

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим договором і чинним законодавством України.

8.2. Продавець не відповідає за:

- змінений виробником зовнішній вигляд товару;

- за незначну невідповідність колірної гами товару, що може відрізнятися від оригіналу товару виключно через різну колірну передачу моніторів персональних комп'ютерів окремих моделей;

- за зміст і правдивість інформації, що надається Покупцем при оформленні замовлення;

- за затримку і перебої в наданні послуг (опрацюванні замовлення і доставці товару), які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;

- за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою даного доступу до мережі Інтернет;

- за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів – IP- та MAC-адреси, логіна і пароля третім особам.

8.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, завдану його діями (особисто, навіть якщо під його логіном перебувала інша особа) особам або їхньому майну, юридичним особам, державі або принципам моральності.

8.4. У разі настання обставин непереборної сили сторони звільняються від виконання умов цього Договору. Під обставинами непереборної сили для цього Договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які унеможливлюють або об'єктивно заважають виконанню цього Договору, сторони не могли передбачити їх настання і запобігти їм розумними способами.

8.5. Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей винятково шляхом переговорів.

9. Інші умови

9.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього Договору за умови попередньої публікації його на сайті http://ch.od.ua/.

9.2. Інтернет-магазин створено для організації дистанційного способу продажу товарів через інтернет.

9.3. Покупець відповідає за достовірність зазначеної при оформленні замовлення інформації. При цьому при здійсненні акцепту (оформленні замовлення та подальшій оплаті товару) Покупець надає продавцю свою беззаперечну згоду на збирання, опрацювання, зберігання і використання своїх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

9.4. Оплата Покупцем оформленого в інтернет-магазині замовлення означає повну згоду покупця з умовами Договору купівлі-продажу (публічної оферти).

9.5. Фактичною датою електронної угоди між сторонами є дата прийняття умов відповідно до ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію».

9.6. Використання ресурсу інтернет-магазину для попереднього перегляду товару, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.

9.7. Інформація, що надається Покупцем, є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно з метою опрацювання замовлення, відправлення повідомлень покупцеві, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків тощо.

10. Порядок повернення товару належної якості

10.1. Повернення товару в інтернет-магазин проводиться згідно з чинним законодавством України.

10.2. Повернення товару в інтернет-магазин відбувається за рахунок Покупця.

10.3. При поверненні Покупцем товару належної якості інтернет-магазин повертає йому сплачену за товар грошову суму за фактом повернення товару з вирахуванням компенсації витрат інтернет-магазину, які пов'язані з доставкою товару Покупцеві.

11. Строк дії договору

11.1. Електронний договір вважається укладеним із моменту отримання особою, яка спрямувала пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеному частиною шостою ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію».

11.2. До закінчення строку дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичної доставки товару шляхом повернення грошових коштів.

11.3. Сторони мають право розірвати цей Договір в односторонньому порядку в разі невиконання однією зі сторін умов цього Договору та у випадках, передбачених чинним законодавством України.